• Strategisch Advies

  Laat uw Onderneming Groeien

   

  Generate Strategisch Advies biedt onafhankelijk strategisch en tactisch advies aan klanten, gebaseerd op onze diepgaande kennis en ervaring in China en Europa. Onze benadering is een niet-aflatende inzet om de belangen van de klant te dienen, inclusief het adviseren om geen transactie na te streven wanneer dit hun strategische positie niet verbetert of commerciële doelstellingen niet haalt.

   

  Wij bieden leiderschap op partnerniveau voor alle opdrachten.

   

  Wij adviseren in een breed scala van industriële sectoren en regio's in China en Europa.

  Speciale comités en adviesraad

   

  Steeds vaker moeten Raden van Bestuur geconfronteerd worden met beslissingen, situaties of transacties die de vorming vereisen van een speciaal comité van onafhankelijke bestuurders of externe deskundigen die geen belang hebben bij de transactie.

   

  Als specialisten in China en Europa biedt Generate onafhankelijk advies en begeleiding aan speciale commissies en raden van bestuur over een breed scala van kwesties en transacties.

   

  We adviseren over uiteenlopende beslissingen, zoals fusies, strategische afstotingen van activa, joint ventures en grensoverschrijdende overnames, Capital and Equity Advisory.   We dienen als een onafhankelijke, objectieve adviseur in financieringssituaties, waaronder private plaatsingen van schulden of eigen vermogen.
All Posts
×