• Strategisch Advies

  Laat uw Onderneming Groeien

   

  Generate Strategisch Advies biedt onafhankelijk strategisch en tactisch advies aan klanten dat gebaseerd is op onze diepgaande kennis en ervaring in China en Europa. Onze benadering is een niet-aflatende inzet om de belangen van de klant te dienen, inclusief het advies om geen transactie na te streven wanneer dit hun strategische positie niet verbetert of hun commerciële doelstellingen niet zal halen.

   

  Voor al onze opdrachten bieden wij leiderschap op partnerniveau.

   

  Wij adviseren in een breed scala van industriële sectoren en regio's in China en Europa.

  Speciale Comités en Adviesraden

   

  Steeds vaker worden raden van bestuur geconfronteerd met beslissingen, situaties of transacties die de vorming vereisen tot een speciaal comité van onafhankelijke bestuurders of externe deskundigen die geen belang hebben bij de transactie.

   

  Als China en Europa specialist biedt Generate onafhankelijk advies en begeleiding aan speciale commissies en raden van bestuur over een breed scala van kwesties en transacties.

   

  We adviseren over uiteenlopende beslissingen, zoals fusies, strategische desinvesteringen van activa, joint ventures en grensoverschrijdende overnames, kapitaal- en vermogensadvies. We dienen als een onafhankelijke, objectieve adviseur in financieringssituaties, waaronder onderhandse plaatsingen van schuld of eigen vermogen.

All Posts
×